Kontakt

Kontakt info

Shega Air l.t.d VAT Reg: L41803004T
Pranë Aeroportit të Rinasit,
Tirane, Albania

Tel :+355 4 2408418 / 419
Mob: +355 68 4030143, +355 688030355
E-mail: info@shega-air.com